Author: alfjordensperle

  • Statsforvaltaren avslo klagene på byggeløyvet for fase 1

    Statsforvaltaren i Rogaland sende i dag 20. juni 2024 dette avslagsbrevet til alle klagarane på byggeløyvet for fase 1. Windafjord Port / Dommersnes AS opplyste på folkemøtet 20. juni at dei vil setja i gong planeringsarbeidet av fase 1 i september eller kanskje meir sannsynleg oktober i år. Kor lenge…

  • Presentasjonen vår på folkemøtet 20. mars

    Bevar Ålfjordens Perle haldt denne presentasjonen på folkemøtet i Vikebygd 20. mars 2024. Det var ca. 100 personar tilstades på folkemøtet inkludert representant frå alle politisike parti i kommunen, bortsett frå Høgre. Windafjord Port stilte kun med dagleg leiar Jørgen Jorde. Ingen frå styret var tilstades. Ingen stilte frå kommunen,…

  • Test

    Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger det eller slett det og start skrivingen!