Bli medlem

Du viser med å vera medlem av Bevar Ålfjordens Perle at du støttar foreininga sitt arbeid. Det er gratis å bli medlem av foreininga. Ynskjer du også å donera penger til foreiningas arbeid trykk her. Me er takknemlege for all støtte og hjelp.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Eg er…

Alle felt med * må fyllast ut.

Du kan også melde deg inn med å sende oss ein e-post med informasjonen me spør etter over.