Film på YouTube

Lenke: https://www.youtube.com/watch?v=G6jEWQhhNwY

Nei til gigantindustri i Vikebygd!

Del filmen slik at fleire blir klar over det overgrepet som skjer mot bygda vår.

Fastbuande og hytteeigarar i Vikebygd oppfordrast til å signera oppropet.