Klage på endra løyve til tiltak, fase 1

Foreininga Bevar Ålfjordens Perle har i dag sendt inn denne klagen på kommunen sitt Endra løyve til tiltak, fase 1 – Dommersnes industriområde. Me har fått utarbeida følgjande støtteskriv som tilsvar til Dommersnes AS sitt advokatfirma Harris sitt tilsvar til vår opphavelege klage på løyvet til fase 1.