Merknader i spørjeundersøkinga til Norconsult

I samband utkast til planforslag for Windafjord Port, laga Norconsult ei spørjeundersøking kor folk kunne gi sine individuelle merknader innan fristen 18. desember 2023.

Her er alle merknadene som kom inn til Norconsult/Dommersnes as.