Presentasjonen vår på folkemøtet 20. mars

Bevar Ålfjordens Perle haldt denne presentasjonen på folkemøtet i Vikebygd 20. mars 2024.

Det var ca. 100 personar tilstades på folkemøtet inkludert representant frå alle politisike parti i kommunen, bortsett frå Høgre.

Windafjord Port stilte kun med dagleg leiar Jørgen Jorde. Ingen frå styret var tilstades. Ingen stilte frå kommunen, heller ikkje ordførar eller varaordførar.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *