Presentasjonen til Bevar Ålfjordens Perle på folkemøtet 20. mars -24

Bevar Ålfjordens Perle haldt denne presentasjonen på folkemøtet i Vikebygd 20. mars 2024.

Det var ca. 100 personar tilstades på folkemøtet inkludert representant frå alle politiske parti i kommunen, bortsett frå Høgre. Ordførar eller varaordførar stilte ikkje.

Windafjord Port stilte kun med dagleg leiar Jørgen Jorde. Ingen frå styret var tilstades. Ingen stilte frå kommuneadministrasjonen.

Grannar laga denne artikkelen etter folkemøtet, og Haugesunds Avis laga denne artikkelen.