Støtt oss

Foreininga Bevar Ålfjordens Perle treng di støtte. Det er kostbart å kjempa mot selskap som omset for milliardar årleg og kommunar som ikkje høyrer på innbyggjarane sine.

Difor set me pris på donasjonar. Donasjonar kan gjerast via Vipps eller bankoverføring.

Vipps-nummer: 905088
Bankkontonummer: 3240.18.00912

Usikker på beløp? Alle donasjonar hjelper. Me er takknemlege for alle beløp.

I dette høvet viser me til § 13 i vedtektene til foreininga: “Dersom foreininga skal opphøyra, skal ev. inneståande midlar komma Vikebygd sine innbyggjarar til gode gjennom ei fordeling av midlane til lokale, ideelle organisasjonar og foreiningar.

Trykk her om du ynskjer å bli medlem av foreininga. Det er gratis å bli medlem.

Kontakt: alfjordensperle@gmail.com